suíomh <
Cearnóg Mhuirfeann

I mbliana, cuireann ‘Soilse Geimhridh Bhaile Átha Cliath de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath’ beocht sa spraíúlacht, idirghníomhaíocht, soilse, teilgean agus scéalta i gCearnóg Mhuirfean aitheanta Bhaile Átha Cliath. De bharr an ardéilimh, tá áthas an domhain ar fhoireann ‘Shoilse Geimhridh Bhaile Átha Cliath de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath’ a fhógairt gur cruthaíodh toilleadh breise agus go bhfuil níos mó ticéad ar fáil anois dá bharr sin. Tá táille áirithinte €2 euro ann in aghaidh an duine fhásta. Tugtar cead isteach do bheirt leanaí le ticéad duine fásta amháin. Book your tickets here.

Merrion Square, Dublin 2

IR
Skip to content